آموزش پنل کاربری مشتری بخش نحوه ثبت سفارش و مدیریت سبد خرید سرویس اکسیر منو

⁣⁣در این آموزش شما ⁣نحوه ثبت سفارش و مدیریت سبد خرید خود در سرویس اکسیر منو نسخه دسکتاپ آشنا خواهید شد.

به بالا بروید