آموزش پنل کاربری مشتری بخش نحوه ثبت سفارش و مدیریت سبد خرید سرویس اکسیر منو

⁣در این آموزش شما ⁣نحوه ثبت سفارش و مدیریت سبد خرید خود در سرویس اکسیر منو نسخه موبایل آشنا خواهید شد.

به بالا بروید