آموزش پنل کاربری صاحب رستوران بخش گزارش رزرو مشتریان سرویس اکسیر منو

در این آموزش شما با بخش ⁣گزارش رزرو مشتریان پنل کاربری صاحب رستوران در سرویس اکسیر منو نسخه موبایل آشنا خواهید شد.

به بالا بروید