آموزش پنل کاربری صاحب رستوران بخش کیوآرکد سرویس اکسیر منو

⁣⁣در این آموزش شما ⁣با بخش کیوآرکد و نحوه ایجاد و طراحی آن در سرویس اکسیر منو نسخه موبایل آشنا خواهید شد.

به بالا بروید