آموزش پنل کاربری صاحب رستوران بخش میز ها سرویس اکسیر منو

⁣در این آموزش شما با بخش میز های پنل کاربری صاحب رستوران در سرویس اکسیر منو نسخه موبایل آشنا خواهید شد.

به بالا بروید