آموزش پنل کاربری صاحب رستوران بخش سفارشات دایر و سفارشات سرویس اکسیر منو

⁣در این آموزش شما با بخش ⁣سفارشات دایر و سفارشات پنل کاربری صاحب رستوران در سرویس اکسیر منو نسخه موبایل آشنا خواهید شد.

به بالا بروید