آموزش پنل کاربری صاحب رستوران بخش امور مالی سرویس اکسیر منو

⁣در این آموزش شما با بخش امور مالی پنل کاربری صاحب رستوران در سرویس اکسیر منو نسخه موبایل آشنا خواهید شد.

به بالا بروید