آموزش نحوه ثبت کسب و کار و ورود به حساب کاربری صاحب کسب و کار در سرویس اکسیر منو

⁣در این آموزش شما با ⁣نحوه ثبت ⁣کسب و کار و ورود به حساب کاربری صاحب کسب و کار در سرویس اکسیر منو نسخه موبایل آشنا خواهید شد.

به بالا بروید